Een van de grootste teleurstellingen voor een lezer is wanneer een verhaal eindigt op een manier die volledig losstaat van de logica. Hierbij duikt vaak een of andere bovennatuurlijke kracht plotseling als redding op. Dit fenomeen staat bekend als een “Deus ex Machina”.

Aristoteles, de Griekse filosoof en schrijver, hekelde dit al in zijn werk “Poetica”. Hij geloofde sterk in het belang van een goed gestructureerd plot. Aristoteles vond dat de ontknoping voort moest komen uit de logische ontwikkeling van het verhaal, niet uit een plotse interventie van een buitenstaande kracht.

Lezers en uitgevers als schrijfexperts en -coaches wijzen het gebruik van een Deus ex Machina af. Het komt over als een gebrek aan creatieve oplossingen en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van je verhaal.

Hoe voorkom je een Deus ex Machina?

1. Maak een gedegen plan: Voordat je begint met schrijven, maak een gedetailleerd boekplan en schrijfplan. Zorg dat je het einde al in gedachten hebt voordat je begint.

2. Vertel en toon: Heb vertrouwen in de intelligentie van je lezers. Een goed voorbereide schrijver weet hoe hij informatie subtiel kan verweven zonder alles expliciet te maken.

3. Laat de logica zegevieren: Laat de ontknoping voortvloeien uit de logische ontwikkeling van het verhaal en de keuzes van de personages. Vermijd abrupte en onverklaarbare wendingen.

4. Karaktergroei en conflict: Zorg dat je personages groeien en conflicten oplossen op een geloofwaardige manier. Baseer de oplossing op hun ontwikkeling en keuzes.

5. Leer van voorbeelden: Bestudeer hoe gerenommeerde schrijvers zoals M.J. Arlidge hun verhalen tot een bevredigend einde brengen zonder een Deus ex Machina te gebruiken.

Vermijd de valkuil van een onbevredigend einde. Laat je verhaal op een overtuigende en betekenisvolle manier tot zijn conclusie komen. Ontdek meer over Aristoteles, Deus ex Machina en hoe je een verhaal tot een knetterend einde brengt in Wryter.

Laatste update 20 February 2024 door Edwin

Aristoteles, Deus ex Machina en het voorkomen van onbevredigende wendingen
Tagged on:                                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *