Het lezen van poëzie is een opzettelijke daad. Het begrijpen van aparte combinaties van woorden vereist een behendige vorm van luisteren. Een manier die ambiguïteit kan overbruggen en gelijke tred kan houden met de taalsprongen van de dichter.

Juist deze vaardigheden maken een gedicht plezierig en ook nuttig op het werk, zegt Pádraig Ó Tuama. Hij is een Ierse theoloog, dichter en de gastheer van de nieuwe podcast Poetry Unbound. “In poëzie laat men ambivalentie en ambiguïteit van meerdere betekenissen naast elkaar bestaan. Het schept ruimte voor gastvrijheid en complexiteit”.

Zakelijke Poëzie

De tolerantie voor abstractie is niet alleen voor vrolijke, sentimentele types, zegt Ó Tuama. Hij geeft aan dat zakelijke professionals in feite een latente aanleg voor dichten hebben.

“Ik denk dat zakenlui gewend zijn om te kijken naar complexe manieren waarop we taal gebruiken. Bij een onderhandeling bijvoorbeeld. Zelfs het hele idee van een elevator pitch is in zekere zin een soort poëzie. Hoe kun je kort en bondig iets zeggen dat overtuigt en dat ook nog tot de verbeelding spreekt.”

Aanmelden Wryter

Laatste update 26 April 2021 door Edwin

De beste start van de dag is een gedicht
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *