In de wiskunde is de inverse het optellen versus het aftrekken. Het vermenigvuldigen versus het delen. De inverse in taal is het antoniem. In de bouw beginnen met het dak met de fundering als hoogste punt. In de taal maken ze van onzin zin.

Voorbeelden

Een paar prachtige voorbeelden: Zij zag zijn krullen en werd direct verliefd op zijn haar. Hij werd overvallen door het hele wezen van haar zijn. Hij zei haar: “Ik wil wel verder leven maar alleen samen”. Zo zijn er nog veel meer te verzinnen natuurlijk.

Inverse oefening

Schrijf een aantal inverse zinnen en zet ze in de community.

Aanmelden Wryter

Laatste update 27 April 2021 door Edwin

Inverse taal
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *